Limusiinit.Com Henri, miten voin olla avuksi. Hei, soitan Nurmi­jär­veltä ja meillä on tänään tyttö­jen synttä­ri­bi­leet ja haluai­simme vuokrata limusii­nin. Onko se mahdol­lista ja mikä on limusii­nin vuokraus hinta? Leppoi­san puhelun jälkeen 3h kulje­tus lyödään lukkoon ja matka kohti Nurmi­jär­veä voi pian alkaa. Ilta alkoi jo hämär­tää kun kyyti saapui annet­tuun osoit­tee­seen Nurmi­jär­velle. Hetken odotte­lun jälkeen kolme iloista neito­kaista saapuu auton luokse sovitusti ja matka voi alkukil­ju­mis­ten jälkeen alkaa. Toiveena oli cruisailla Helsinki, Vantaa, Espoo akselilla kolmen tunnin ajan, jonka aikana heidän pyrki­myk­sensä oli nauttia omasta mieles­täni kymme­nelle miespuo­li­selle suunnattu määrä erilai­sia panimo­tuot­teita. Mieles­täni panimo­tuot­teita oli jo nautittu sopivasti ennen lähtöä.

Ensim­mäi­nen kommel­lus sattuu noin tunnin ajon jälkeen kun neidit nouse­vat takai­sin Limusii­niin pienen happi­hyp­pe­lyn jälkeen. Viimei­sen neito­kai­sen hame jää oven väliin, mutta liike­rata on ehtinyt jo sen verran pitkälle, että loppu­tu­lok­sena etupai­not­tei­set pannut ja entinen hame. Tilan­nea­na­lyy­sin jälkeen hame onnis­tu­taan korjaa­maan muuta­malla hakaneu­lalla sekä jesarilla, bileet voi jatkua. Panimo­tuot­teet vähene­vät lujaa vauhtia, samoin tihene­vät Limusii­nin satun­nai­set pysäh­dyk­set jotka mahdol­lis­ta­vat panimo­tuot­tei­den nautis­ke­lun. Viimeistä puolta tuntia en unohda koskaan. Olimme lähes­ty­mässä Helsin­gin keskus­taa, kun päätimme vielä viedä limusii­nin Pitkä­sil­lan­ran­taan ja ottaa muuta­man kuvan. Noin vartti ennen kulje­tuk­sen loppua kuulin takaa, Minna eiiiiiii…älä tänne oksenna. Sillä samalla sekun­nilla siirsin silmät tausta­pei­liin ja näin manaa­ja­laa­tan lähte­vän suupie­listä suoraan vasta­pal­loon synty­mä­päi­vä­san­ka­ria. Näky oli sen verran absurdi, että kesti hetken löytää hyvä paikka pysäh­tyä, jotta auto ei jäisi suoraan tielle.

Tässä vaiheessa havain­nol­lis­tin itsel­leni otsik­koa Netti­au­toon ” limusiini myydään ” eniten tarjoa­valle. Ulos autosta ja vauhdilla takao­ven luokse. Näky oli vähin­tään­kin huvit­tava. Täyslai­dal­li­sen oksen­ta­nut naishen­kilö mutisi suupie­let vaahdossa miten paha olo voi olla. Vasta­puoli oli purskah­ta­nut itkuun ja pysyi täysin liikku­matta yrittäen ymmär­tää mitä juuri oli tapah­tu­nut. Kolmas neito­kai­nen ei saanut henkeä ja hyper­ven­ti­loi jo aika huoles­tut­ta­valla tahdilla ja osoitti molem­pia ja sanoi, nyt meni On The Rocks keikka vit***si. Muuta­man minuu­tin rauhoit­te­lun jälkeen sain puhut­tua heidät ulos autosta ja nättiin riviin nurmi­kon reunalle. Onni onnet­to­muu­dessa sanoin, lähes kaikki oksen­nus oli Saaran päällä ja että ei tässä mitään hätää ole ja pienellä ehostuk­sella synttä­ri­bi­leet saadaan jatku­maan vielä aina 04:00 asti.

Otin takakon­tista puhdis­tus­vaah­toa sekä pyyhe­rul­lia, napakka käsky­tys ja ruisku­tin kaikki rivissä seiso­vat neito­kai­set täyteen vaahtoa. Sanoin, että antakaa vaikut­taa hetki ja pyyhki­kää sitten. Suhteel­li­sen nopean toimin­nan vuoksi niin kutsut­tuja värjäy­ty­miä ei ollut juuri havait­ta­vissa, tuoksu sitäkin pahem­pana. Muistin onneksi, että meillä oli ollut AXE.n promo reilua viikkoa aiemmin, joten Limusii­nin hansi­kas­lo­ke­rosta löytyi lukui­sia miesten spray – pulloja. Riviin järjesty kajahti uudel­leen ja suihku­tin molem­min käsin tytöt takai­sin bilekun­toon. Vielä nopea meikkien fixaus ja matka saattoi taas jatkua kohti lopul­lista päämää­rää. Noin klo.23:40 limusiini kaartoi kysei­sen ravit­se­mus­liik­keen eteen ja tytöt hyppä­si­vät autosta pois. Tuoksu oli suhteel­li­sen miehi­nen, mutta bilefii­lis aivan katossa.