Bileilta

Meil on Etkot, Juhlat ja Jatkot täällä.

Tee varaus!
Soita heti! 050 532 1005
Hinta­ta­kuu!

Miksi Limusiini?

Siirty­mi­nen illan­viet­toon voi tapah­tua myös tyylillä, hauskasti sekä edulli­sesti. Musiikki soimaan Spoti­fystä, koko jengi kyytiin ja kuohu­vaa lasiin. Mikä olisi parempi ja helpompi tapa viettää etkot ennen illan pääbi­leitä.

Miksi me?

Maastu­ri­mal­li­set Limusii­nit tarjoa­vat luokkaansa laaduk­kaam­mat kyydit kokonsa vuoksi. Ameri­kassa 16 hlö:lle rekis­te­röi­tynä, kulje­tuk­sen mukavuu­desta ei tarvitse tinkiä. Miksi sullou­tua pieniin ja mataliin Limusii­nei­hin, kun tarjolla on tilaa ja nautin­toa ihan eri tasolla?

Hoida juhlien siirty­mi­set tyylillä tai pidä Limusiini osana juhliasi. Vierai­den nouto juhla­pai­kalle, siirty­mi­set juhla­paik­ko­jen välillä tai vietä muuta­man tunnin bileet Limusii­nissa kaupun­gin sykkeessä. Limusii­nissa on lasit, serve­tit sekä jääpa­lat valmiina ja bilemusiikki hoituu aina kivut­to­masti Spoti­fyn kautta.

Kun tarvit jatkoille siirty­mi­seen astetta parem­man kulje­tuk­sen tai tehdä vaiku­tuk­sen vasta­puo­leen, tiedät kenen puoleen kääntyä. Hoidamme kaikki kulje­tuk­set tyylillä ja sovitusti.

Asiak­kailla on aina käytössä ilmai­nen WiFi, pullo­vettä, jääpa­lat sekä tabletti, josta voi soittaa mieli­musiik­kia Spoti­fyn kautta tai lukea päivän uutisai­heet.

Palve­lemme myös Englan­nin kielellä.

Lähetä tarjous­pyyntö tästä

Tai soita 050 532 1005

We have also service in English.