Bileilta

Meil on Etkot, Juhlat ja Jatkot täällä.

Tee varaus!
Soi­ta heti! 050 532 1005
Hin­tatakuu!

Miksi Limusiini?

Siir­tymi­nen illan­vi­et­toon voi tapah­tua myös tyylil­lä, hauskasti sekä edullis­es­ti. Musi­ik­ki soimaan Spo­ti­fys­tä, koko jen­gi kyyti­in ja kuo­hu­vaa lasi­in. Mikä olisi parem­pi ja helpom­pi tapa viet­tää etkot ennen illan pääbileitä.

Miksi me?

Maas­turi­malliset Limusi­init tar­joa­vat luokkaansa laadukkaam­mat kyy­dit kokon­sa vuok­si. Amerikas­sa 16 hlö:lle rek­isteröi­tynä, kul­je­tuk­sen mukavu­ud­es­ta ei tarvitse tin­kiä. Mik­si sull­outua pieni­in ja matali­in Limusi­inei­hin, kun tar­jol­la on tilaa ja nautin­toa ihan eri tasolla?

Hoi­da juh­lien siir­tymiset tyylil­lä tai pidä Limusi­i­ni osana juh­liasi. Vieraiden nouto juh­la­paikalle, siir­tymiset juh­la­paikko­jen välil­lä tai vietä muu­ta­man tun­nin bileet Limusi­inis­sa kaupun­gin syk­keessä. Limusi­inis­sa on lasit, servetit sekä jää­palat valmi­ina ja bile­musi­ik­ki hoituu aina kivut­tomasti Spo­ti­fyn kautta.

Kun tarvit jatkoille siir­tymiseen astet­ta parem­man kul­je­tuk­sen tai tehdä vaiku­tuk­sen vastapuoleen, tiedät kenen puoleen kään­tyä. Hoidamme kaik­ki kul­je­tuk­set tyylil­lä ja sovitusti.

Asi­akkail­la on aina käytössä ilmainen WiFi, pullovet­tä, jää­palat sekä tablet­ti, jos­ta voi soit­taa mie­limusi­ikkia Spo­ti­fyn kaut­ta tai lukea päivän uutisaiheet.

Palvelemme myös Englan­nin kielellä.

Lähetä tar­jous­pyyn­tö tästä