Blogi

Limusii­nit

Limusiini (Limousiini) on pitkä loistoauto, joka on perin­tei­sesti väril­tään musta tai valkoi­nen. Limusii­nin raken­teelle tyypil­listä on ohjaa­mon ja matkus­ta­mon erotta­mi­nen kiinteällä tai avatta­valla ikkunalla. Yleensä limusii­neja ajavat ammat­ti­au­ton­kul­jet­ta­jat. […]

Limusii­nin vuokraus häihin

Se tunne kun puhelin herät­tää sinut liian lyhyi­den bileu­nien jäljiltä ja rauhal­li­nen ääni kysyy, onko tämä ”limusii­nin vuokraus häihin, onkohan se limusiini kohta täällä?”. Tunne […]

Lento­kent­tä­nouto limusii­nilla

Tänään on sitten messu­jen tunne­tuim­man esiin­ty­jän nouto limusii­nilla lento­ken­tältä. Kuitta­sin asian ymmär­re­tyksi ja lupasin hoitaa asian henki­lö­koh­tai­sesti. Limusiini pesuun ja kaupan kautta erilai­sia virvok­keita jäihin […]

Bileilta ja limusii­nin vuokraus

Limusiinit.Com Henri, miten voin olla avuksi. Hei, soitan Nurmi­jär­veltä ja meillä on tänään tyttö­jen synttä­ri­bi­leet ja haluai­simme vuokrata limusii­nin. Onko se mahdol­lista ja mikä on […]