Blogi

Limusiinit

Limusi­i­ni (Limousi­i­ni) on pitkä lois­toau­to, joka on per­in­teis­es­ti väriltään mus­ta tai valkoinen. Limusi­inin rak­en­teelle tyyp­il­listä on ohjaa­mon ja matkus­ta­mon erot­ta­mi­nen kiin­teäl­lä tai avat­taval­la ikku­nal­la. Yleen­sä limusi­ine­ja aja­vat ammattiautonkuljettajat. […]

Limusiinin vuokraus häihin

Se tunne kun puhe­lin herät­tää sin­ut liian lyhyi­den bile­u­nien jäljiltä ja rauhalli­nen ääni kysyy, onko tämä ”limusi­inin vuokraus häi­hin, onko­han se limusi­i­ni koh­ta tääl­lä?”. Tunne […]

Lentokenttänouto limusiinilla

Tänään on sit­ten mes­su­jen tun­ne­tu­im­man esi­in­tyjän nouto limusi­inil­la lento­ken­tältä. Kuit­tasin asian ymmär­re­tyk­si ja lupasin hoitaa asian henkilöko­htais­es­ti. Limusi­i­ni pesu­un ja kau­pan kaut­ta eri­laisia vir­vokkei­ta jäihin […]

Bileilta ja limusiinin vuokraus

Limusiinit.Com Hen­ri, miten voin olla avuk­si. Hei, soi­tan Nur­mi­järveltä ja meil­lä on tänään tyt­tö­jen synt­täri­bileet ja halu­aisimme vuokra­ta limusi­inin. Onko se mah­dol­lista ja mikä on […]