Häät

Anna meidän olla osa tärkeintä päivääsi.

Tee varaus!
Soi­ta heti! 050 532 1005
Hin­tatakuu!

Päivä, joka var­masti on mon­elle se tärkein. Valkoinen väri sopii hyvin hää­teemaan, joten mikä olisi tyy­likkäämpi hääau­to kuin Suomen hienoin Cadil­lac Escalade Limusi­i­ni. Voimme yhdessä räätälöidä myös koko häi­den ajan kul­je­tuk­set esimerkik­si mor­si­a­men nouto kirkkoon, hää­parin tai hääseu­rueen siir­to jatkopaikalle ja jatkopaikalta hotel­li­in tai sit­ten pelkästään kirkos­ta jatkopaikalle, tarpei­den mukaan. Limusi­i­ni on luon­nol­lis­es­ti myös käytet­tävis­sä hääku­vauk­si­in, samoin avu­li­aat kuljettajamme.

Meille voit myös toimit­taa koris­teet etukä­teen, jol­loin me hoidamme auton koris­telun toiv­o­tusti, yksi huoli vähem­män. Tar­joamme tarvit­taes­sa koris­te­nauhat peilei­hin ja kone­pelti­in sekä rämi­sevän tölkkijonon.

Asi­akkail­la on aina käytössä ilmainen WiFi, pullovet­tä, jää­palat sekä tablet­ti, jos­ta voi soit­taa mie­limusi­ikkia Spo­ti­fyn kaut­ta tai lukea päivän kuumat uutisaiheet.

Palvelemme myös Englan­nin kielellä.

Lähetä tar­jous­pyyn­tö tästä

Tai soita 050 532 1005

We have also ser­vice in English.