Häät

Anna meidän olla osa tärkeintä päivääsi.

Tee varaus!
Soita heti! 050 532 1005
Hinta­ta­kuu!

Päivä, joka varmasti on monelle se tärkein. Valkoi­nen väri sopii hyvin häätee­maan, joten mikä olisi tyylik­käämpi hääauto kuin Suomen hienoin Cadil­lac Escalade Limusiini. Voimme yhdessä räätä­löidä myös koko häiden ajan kulje­tuk­set esimer­kiksi morsia­men nouto kirkkoon, hääpa­rin tai hääseu­ru­een siirto jatko­pai­kalle ja jatko­pai­kalta hotel­liin tai sitten pelkäs­tään kirkosta jatko­pai­kalle, tarpei­den mukaan. Limusiini on luonnol­li­sesti myös käytet­tä­vissä hääku­vauk­siin, samoin avuli­aat kuljet­ta­jamme.

Meille voit myös toimit­taa koris­teet etukä­teen, jolloin me hoidamme auton koris­te­lun toivo­tusti, yksi huoli vähem­män. Tarjoamme tarvit­taessa koris­te­nau­hat peilei­hin ja konepel­tiin sekä rämise­vän tölkki­jo­non.

Asiak­kailla on aina käytössä ilmai­nen WiFi, pullo­vettä, jääpa­lat sekä tabletti, josta voi soittaa mieli­musiik­kia Spoti­fyn kautta tai lukea päivän kuumat uutisai­heet.

Palve­lemme myös Englan­nin kielellä.

Lähetä tarjous­pyyntö tästä

Tai soita 050 532 1005

We have also service in English.