Lento­kenttä

Yksin tai ryhmässä, Skumpat on aina kylmässä.

Tee varaus!
Soita heti! 050 532 1005
Hinta­ta­kuu!

Jokai­nen loman aloitus tai loman loppu ansait­see omanlai­sensa päätök­sen. Sijait­semme lento­ken­tän välit­tö­mässä lähei­syy­dessä, joten pystymme reagoi­maan nopeal­la­kin aikatau­lulla.

Varaa itsel­lesi helppo ratkaisu kotio­velta termi­naa­liin tai toisin päin. Vältät turhat taxijo­not ja auton säily­tyk­sen suhteen ei tarvitse mureh­tia.

Asiak­kailla on käytössä ilmai­nen WiFi, pullo­vettä, jääpa­lat sekä tabletti, josta voi soittaa mieli­musiik­kia Spoti­fyn kautta tai lukea päivän kuumat uutisai­heet.

Palve­lemme myös Englan­nin kielellä.

Lähetä tarjous­pyyntö tästä

Tai soita 050 532 1005

We have also service in English.