Se tunne kun puhelin herät­tää sinut liian lyhyi­den bileu­nien jäljiltä ja rauhal­li­nen ääni kysyy, onko tämä ”limusii­nin vuokraus häihin, onkohan se limusiini kohta täällä?”. Tunne oli lähes vastaa­van­lai­nen, kun nukut pommiin ja tiedät että koneesi lähtee 1.5h kulut­tua. Äkkiä pystyyn ja nopea tilan­ne­kat­saus. Limusii­nia ei näy, vihki­mi­nen alkaa tunnin päästä. Hääpari seisoo sateelta suojassa rappu­käy­tä­vässä odotta­massa, auto tässä vaiheessa jo 15min myöhässä.

Vakuut­te­len, että kyyti on varmasti tulossa ja lupaan soittaa kuljet­ta­jalle heti. Kuljet­ta­jalla puhelin kiinni ja limusiini hukassa edelli­sen illan keikko­jen jäljiltä. Soitto takai­sin limusii­nin vuokran­neelle hääpa­rille ja lyhyt selos­tus tilan­teesta. Nyt on sattu­nut jotain, teidät tulee kohta hakemaan Kovasen musta mersu, niin ehditte omiin häihinne. Ilmoi­tan, että kirkon sijain­nin vuoksi ehdin tulla nouta­maan hääpa­rin kirkosta vihki­mi­sen jälkeen. Laitan puvun päälle ja ajan hallille hakemaan toisen limusii­nin. Ehdin koris­tella auton ja olla kirkolla ennen kun vihki­mi­nen on ohi.

Limusiinin vuokraus häihin

Tämä limusiini vuokraus ei luonnol­li­sesti maksa teille mitään, talo tarjoaa. Onneksi hääpari ymmärsi tilan­teen ja olivat loppu­jen lopuksi erittäin tyyty­väi­siä korvauk­seen ja lupasi­vat myös jatkossa suosi­tella meidän limousine service palve­lua. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Ota yhteyttä, niin mikäli teidän­kin häihin tarvi­taan takuulla palve­leva limusii­nin vuokraus­pal­velu.