Se tunne kun puhe­lin herät­tää sin­ut liian lyhyi­den bile­u­nien jäljiltä ja rauhalli­nen ääni kysyy, onko tämä ”limusi­inin vuokraus häi­hin, onko­han se limusi­i­ni koh­ta tääl­lä?”. Tunne oli läh­es vas­taa­van­lainen, kun nukut pom­mi­in ja tiedät että koneesi läh­tee 1.5h kulut­tua. Äkkiä pystyyn ja nopea tilan­nekat­saus. Limusi­inia ei näy, vihkimi­nen alkaa tun­nin päästä. Hää­pari seisoo sateelta suo­jas­sa rap­pukäytävässä odot­ta­mas­sa, auto tässä vai­heessa jo 15min myöhässä.

Vaku­ut­te­len, että kyyti on var­masti tulos­sa ja lupaan soit­taa kul­jet­ta­jalle heti. Kul­jet­ta­jal­la puhe­lin kiin­ni ja limusi­i­ni hukas­sa edel­lisen illan keikko­jen jäljiltä. Soit­to takaisin limusi­inin vuokran­neelle hää­par­ille ja lyhyt selostus tilanteesta. Nyt on sat­tunut jotain, tei­dät tulee koh­ta hake­maan Kovasen mus­ta mer­su, niin ehditte omi­in häi­hinne. Ilmoi­tan, että kirkon sijain­nin vuok­si ehdin tul­la nouta­maan hää­parin kirkos­ta vihkimisen jäl­keen. Lai­tan puvun päälle ja ajan hallille hake­maan toisen limusi­inin. Ehdin koris­tel­la auton ja olla kirkol­la ennen kun vihkimi­nen on ohi.

Limusiinin vuokraus häihin

Tämä limusi­i­ni vuokraus ei luon­nol­lis­es­ti mak­sa teille mitään, talo tar­joaa. Onnek­si hää­pari ymmär­si tilanteen ja oli­vat lop­pu­jen lopuk­si erit­täin tyy­tyväisiä kor­vauk­seen ja lupa­si­vat myös jatkos­sa suositel­la mei­dän lim­ou­sine ser­vice palvelua. Lop­pu hyvin, kaik­ki hyvin.

Ota yhteyt­tä, niin mikäli tei­dänkin häi­hin tarvi­taan taku­ul­la palvel­e­va limusi­inin vuokraus­palvelu.