Limusiinin vuokraus

Vuokraa limusiini helposti ja vaivattomasti

Tee varaus!
Soi­ta heti! 050 532 1005
Hin­tatakuu!

Tar­joamme ykkös­lu­okan luk­suskul­je­tuk­sia mm. Helsingis­sä, Van­taal­la ja Espoos­sa. Kalus­toomme kuu­luu näyt­tävä Cadil­lac Escalade. Cadil­lac Escalade limusi­i­ni on näyt­tävä edus­tusauto, joka sovel­tuu läh­es kaikki­in tilaisuuk­si­in. Tyy­likäs ja läh­es 11 m pitkää limusi­inia voidaan pitää limusi­inien lip­pu­laivana. Pystymme rak­en­ta­maan myös suurem­pi­en ryh­mien kul­je­tuskokon­aisuuk­sia räätälöidysti. Limusi­inin vuokraus on help­poa ja vai­va­ton­ta. Toim­imme myös koko Suomen alueel­la. Asi­akkail­la on aina käytössä ilmainen WiFi, pullovet­tä, jää­palat sekä tablet­ti, jos­ta voi soit­taa mie­limusi­ikkia Spo­ti­fyn kaut­ta tai lukea päivän uutisaiheet.

Vuokraa limusiini

yksityistilaisuuksiin:

 • häi­hin ja hääpäiville

 • syn­tymäpäiville, merkkipäiville

 • varpa­jaisi­in

 • wan­ho­jen tansseihin

 • polttarei­hin

 • pikku­joului­hin
 • naami­aisi­in
 • yllä­tyk­si­in

 • armei­jan loppumiseen
 • yliop­pi­lasjuh­li­in
 • isän­päivälle
 • äitien­päivälle

Vuokraa limusiini

yritystilaisuuksiin:

 • yri­tys­ti­laisu­u­teen ja edustamiseen
 • merkit­tävien henkilöi­den kuljetukseen
 • läk­siäisi­in
 • eläk­keelle lähtöön
 • palk­it­semisi­in tms.