Yritys

Erikoistumme kaiken tasoisiin kuljetus- ja yritystapahtumiin.

Tee varaus!
Soi­ta heti! 050 532 1005
Hin­tatakuu!

Kaut­tamme kaik­ki yri­tyskul­je­tuk­set niin vaa­tivi­in tarpeisi­in kuin ren­toi­hin illan­vi­et­toi­hin. Cadil­lac Escalade Limusi­i­ni on näyt­tävä edus­tusauto, joka sovel­tuu läh­es kaikki­in tilaisuuk­si­in ja sen erit­täin tilavat sisäti­lat puhut­ta­vat asi­akkai­ta. Tyy­likäs ja yli 10m pitkää Limusi­inia voidaan ehdot­tomasti pitää Limusi­inien lip­pu­laivana. On vain yksi oikea Limusi­i­ni, Cadillac.

Yllätä asi­akkaasi ja varaa heille ikimuis­toinen elämys oli sit­ten kyseessä;

  • After­work­it
  • Eläköi­tymi­nen
  • Konsertti‑, teat­teri- ja gaala-illat
  • Pikku­joulut
  • Henkilökun­nan palkitseminen
  • Pro­mootiot
  • Lah­jako­r­tit asiakkaille
  • VIP-vier­aat
  • Artis­tikul­je­tuk­set
  • Musi­ikkivideot- ja kuvaukset

Asi­akkail­la on aina käytössä ilmainen WiFi, pullovet­tä, jää­palat sekä tablet­ti, jos­ta voi soit­taa mie­limusi­ikkia Spo­ti­fyn kaut­ta tai lukea päivän kuumat uutisaiheet.

Palvelemme myös Englan­nin kielellä.

Lähetä tar­jous­pyyn­tö tästä

Tai soita 050 532 1005

We have also ser­vice in English.